SES ATMOSFERİ

Ses Atmosferi çevresel sesler bütününden oluşur. Ses tasarımında arka plan dediğimiz seslerinin tamamından oluşur. Ses tasarımında mekan algısı, hayalgücü, anı çağrışımı gibi kişinin mekan ile ilgili tanınırlığı tutmak için tasarlanır. Farkedilmeyen fakat bütün ses tasarımını bir arada tutan ve bir kutu gibi içine alan sesler bütünüdür.

Ses atmosferinin kompozisyon ilkeri

* Kaynak materyalin tanınıtrlığını tutar.

* Dinleyiciye psikolojik ve çevresel bağlamda bilgi verir.

* Besteciyi ve kompozisyon şeklini etkiler.

Ses Atmosferi Elemanları

* Temel ilke (Keynote) Temel olarak ses atmosferi içinde herzaman duyulmayabilir. Ekran içinde bulunanların bulundukları ortamın hat çizgilerini belirler. Rüzgar, su ,ormanlar, ovalar, kuşlar böcekler, hayvanlar ve kentsel alanlardaki trafik sesleri buna örnek olabilir.

* Uyarı sesleri (Sound Signal) Uyarı sesleri nesne veya olayları ön plana çıkarmak için tasarlanır örmek olarak ; ıslık sesleri, kornalar, sirenler yani izleyeni uyarmak için kullanılan seslerdir.

* Benzersiz sesler (Soundmark) Ses atmosferinde özel alanı işaret etmek için kullanılan seslere denir. Daha önce duyulmamış sestir. Boşluk ses efekt çalışmaları bu seslere örnek olabilecek seslerdir.