X-YAŞAM | KÜTLEKÜTLE

VIDEO

Kütle oyuncuların sahnede canlı olarak iletişime geçtikleri projeksiyon perdesinde gösterilen görüntüdür.

Performans sanatçıları gösteri boyunca çıkardıkları seslerle kütleyle iletişime geçerler.


BİLGİ

Kütle etkileşimli bir bilgisayar programıdır. Sahnenin arkasında projeksiyona bağlı bir bilgisayar ve perdeye yansıyan görüntünün temsili adıdır KÜTLE. Bilgisayarda açık kaynak kodlu bir programla yazılmıştır. Ortam şartlarına göre (akustik) kalibre edildikten sonra çalıştırılır. Bu program sayesinde ekrandaki görüntü sesle canlı olarak etkileşime geçmektedir. Gösteri boyunca sanal ile gerçek bu kütle ile temsil edilecektir.