DERSİN TANIMI ve İçeriği

Bu program, öğrencilerin profesyonel olarak ses tasarımını, sinema, televizyon, video oyunları ve internet ortamında bütünleştirmeyi sağlamayı amaçlıyor. Bu programda öğrenciler, gelişmiş ses tasarım tekniklerini öğrenip büyük ölçekli bir ses / görsel medya projelerinde yaşayacabilecekleri muhtemel zorlukların üstesinden gelmek için yeterli bilgi birikiminiz kazanacaklardır. Görüntü ile sesin senkronizasyonu, ses efektleri oluşturma, alan ve konum ses kayıdı, ADR kayıt ve düzenleme, foley kayıt ve düzenleme, müzik yaratma, ses sentezleme metodlarını inceleyecekler.

Bir yıl süren bu program dijital ortamda görsel medya için ses tasarımına gerekli donanım ve yazılım araçlarını, dijital ses tasarımının temellerini öğrencilere tanıtmak, yaratıcı ve Görsel Medya için Ses Tasarımına uygun teknolojiyi kullanmak için temel araçları kullanmayı öğretmeyi amaçlar.

Dönem boyunca öğrencilerin katkılarıyla genişleyecek açık bir ses kütüphaneside öğrencilerin kullanımına açılacak. Programa katılan öğrenciler projelerinde bu açık ses kütüphanesinden yararlanabilecekler.

“Görsel Medya için Ses Tasarım” programı öğrencileri detaylı ve estetik karar verme yetisine sahip olacak şekilde hazırlanıp, küçük ölçekli bağımsız film ve belgesellerden büyük bütçeli uzun metrajlı film ve video oyunların ses tasarımını yapabilir bir donanimla dersi tamamlamış olmaları amaçlanıyor. Digtal ses teknolojilerinin tarih bilgisine sahip, ses kayıt, edit ve sentezleme teknikleri konularına hakim bir şekilde programı tamamlamaları amaçlanır.

* Ses Tasarımı nedir ?

* İşitsel ve görsel kültür. (Akustik ekoloji, organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişki, sosyal toplum ve ses, duymak, dinlemek, pasif duyum ve aktif dinleme. Dinleme bilincinin geliştirilmesi, Ses atmosferinin psikolojideki rolü ve insan davranışları üzerindeki etkisi)

* Dijital kayıt ilkeleri( Kayıt formatları, Uygulamalar, DSP (Dijital sinyal işleme, PureData, Reaktor, Ableton Algoritmik kompozisyonlar, Dijital enstrümanlar)

* Ses sentezleme ilkeleri (Ses yapısı, ses üretimi, PureData ile, FM Syntesis, Sampling, ve granular ses sentezleme modelleme )

* Ses kayıt ve düzenleme (Kayıt cihazları mikrofonlar ve özellikleri, Foley, Dilalog kayıtları ADR , eşitleme ve uygulama efektleri) * Pure Data (Digital ses Sentezi ve Kayıt)

* Reaktor (Digital ses Tasarımı ve Kayıt )

* Ses Efektleri ( dopper efekt, organik, mekanik ve dokusal ses efektleri oluşturma)

* Ses tasarımının görüntü ile senkronizsayonu

* Ses atmosferi ve kompozisyon ilkerleri.

* Çevresel ses oluşturma * Görsel materyal ve ses ihtiyaçların belirlenmesi

* Proje koordinasyonu ve ortak üretim süreci

Amaç

Programının amacı, öğrencilere profesyonel olarak ses tasarımını ve bunun sinema, televizyon, video oyunları ve internet ortamında nasıl uygulanabileceğini öğretmektir. Öğrencilere ses ve görüntünün senkronizasyonu, ses efektleri oluşturma, alan ve konum ses kayıdı, ADR kayıt ve düzenleme, foley kayıt ve düzenleme, müzik yaratma, ses sentezleme tekniklerini öğretecek. Program, öğrencilere dijital ses tasarımının temellerini ve gerekli donanım ve yazılım araçlarını tanıtmayı, yaratıcı ve teknolojiyi ses tasarımına uygulamayı öğretmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, programı detaylı ve estetik karar verme yeteneği, ses teknolojilerinin tarih bilgisi, ses kayıt, düzenleme ve sentezleme teknikleri konusunda bilgi sahibi olarak tamamlayacaklar.

Detaylı Konular
 1. Ses Tasarımı Temelleri: Bu kısım, ses tasarımının ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve ses tasarım sürecinde genellikle hangi adımların izlendiğini anlatır.

 2. Dijital Ses Teknolojileri: Bu bölüm, dijital ses teknolojilerini ve onların sinema, televizyon, video oyunları ve internet ortamında nasıl kullanılabileceğini kapsar.

 3. Ses ve Görüntünün Senkronizasyonu: Bu konu, sesin görüntüyle nasıl senkronize edileceğini ve senkronizasyonun neden önemli olduğunu anlatır.

 4. Ses Efektleri Oluşturma: Bu bölüm, çeşitli ses efektlerinin nasıl oluşturulacağını ve bunların bir medya projesinde nasıl kullanılabileceğini kapsar.

 5. Alan ve Konum Ses Kaydı: Bu konu, çeşitli alan ve konumlarından ses kaydı yapmanın inceliklerini ve tekniklerini anlatır.

 6. ADR Kayıt ve Düzenleme: Bu bölüm, ADR (Automatic Dialog Replacement) kaydının ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve düzenleneceğini kapsar.

 7. Foley Kayıt ve Düzenleme: Bu kısım, foley seslerin nasıl kaydedilip düzenleneceğini ve bunların bir ses tasarımında nasıl kullanılabileceğini anlatır.

 8. Müzik Yaratma: Bu bölüm, bir ses tasarımında kullanılabilecek özgün müziklerin nasıl oluşturulacağını kapsar.

 9. Ses Sentezleme: Bu konu, ses sentezleme tekniklerini ve bunların bir medya projesinde nasıl kullanılabileceğini anlatır.

 10. Ses Kütüphanesi Kullanımı: Öğrencilerin mevcut ses kütüphanelerinden nasıl yararlanacaklarına dair bilgi verilir.

Bu konuların her biri, öğrencilere ses tasarımı alanında geniş bir yelpazede beceri ve bilgi kazandırır. Öğrenciler bu bilgi ve becerileri kullanarak çeşitli medya projelerinde etkili bir şekilde ses tasarımı yapabileceklerdir.

Metodoloji
 1. Teorik Dersler: Öğrencilere ses tasarımı hakkında teorik bilgi vermek için kullanılır. Bu dersler genellikle ses tasarımı tekniklerinin temellerini ve dijital ses teknolojilerinin tarihini içerir.

 2. Pratik Atölyeler: Öğrencilerin ses tasarımı becerilerini geliştirmek için pratik atölyeler düzenlenir. Bu atölyelerde öğrenciler, ses efektleri oluşturma, alan ve konum ses kaydı, ADR ve foley kayıt ve düzenleme gibi konuları deneyimler.

 3. Grup Projeleri: Öğrencilerin bir ekip içinde çalışmayı öğrenmeleri ve büyük ölçekli bir ses/görsel medya projesinde potansiyel zorlukların üstesinden gelmeyi deneyimlemeleri için grup projeleri düzenlenir.

 4. Bireysel Projeler: Öğrenciler, ses tasarımı becerilerini uygulamak ve geliştirmek için bireysel projeler üzerinde çalışır.

 5. Mentorluk: Deneyimli ses tasarımcılarından mentorluk desteği sağlanır. Bu, öğrencilere ses tasarımı sektöründe iş deneyimi kazanma fırsatı verir ve onlara sektörün iç yüzünü gösterir.

 6. Ses Kütüphanesi Kullanımı: Öğrencilere, ses kütüphanesini nasıl kullanacakları ve sesleri nasıl seçip düzenleyecekleri konusunda eğitim verilir.

Ders malzemesi
 1. Ders Kitapları: Ses tasarımı, dijital ses teknolojileri ve ilgili konular hakkında yazılmış ders kitapları öğrencilere temel bilgileri sunabilir. Bu kitaplar, ses tasarımının teorik ve pratik yönlerini kapsayabilir. Ayrıca, PureData gibi özel ses programlama dilleriyle ilgili kaynaklar da kullanılabilir.

 2. Ses Ekipmanları: Öğrencilerin ses tasarımı becerilerini geliştirmek için uygun ses ekipmanlarına erişimi olmalıdır. Bu, mikrofonlar, ses kartları, MIDI klavyeleri ve diğer ses donanımlarını içerebilir. Ayrıca, bilgisayar tabanlı ses üretimi için uygun bir bilgisayar da gereklidir.

 3. Ses Kütüphaneleri: Öğrencilere, farklı türlerde ses efektleri, müzik örnekleri ve diğer ses kaynakları içeren bir ses kütüphanesi sağlanabilir. Bu, öğrencilerin projelerinde kullanabilecekleri çeşitli ses öğelerine erişmelerini sağlar. Ayrıca, bu ses kütüphaneleri öğrencilerin PureData veya diğer ses tasarım programlarıyla etkileşime girmelerine yardımcı olabilir.

 4. Örnek Projeler ve Demolar: Öğrencilerin ses tasarımı konusunda ilham alması ve yöntemleri öğrenmesi için örnek projeler ve demolar sunulabilir. Bu, profesyonel ses tasarımcılarının çalışmalarını incelemek ve iyi uygulama örneklerini görmek için fırsat sağlar. Ayrıca, PureData kullanılarak oluşturulmuş ses projeleri de öğrencilere örnek olarak sunulabilir.

 5. Ses Programlama Yazılımları: Öğrencilere, ses tasarımı için kullanılan yazılımların kullanımını öğretmek amacıyla uygun ses programlama yazılımları sunulabilir. Bunlar arasında PureData, Max/MSP, Supercollider, Ableton Live gibi programlar yer alabilir. Öğrenciler, bu programlar aracılığıyla ses tasarımı yapmayı ve ses sentezleme tekniklerini uygulamayı öğrenebilirler.

 6. Ses Stüdyoları veya Pratik Laboratuvarlar: Ses tasarımı için donanım ve yazılım araçlarına sahip stüdyo veya laboratuvar ortamları, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarında ses tasarımı becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu ortamlarda pratik çalışmalar ve projeler gerçekleştirilebilir. 

 7. Online Kaynaklar: İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklar, öğrencilere ses tasarımı ve programlama konularında destek sağlayabilir. Online eğitim platformları, video dersler, forumlar, bloglar, topluluklar ve web tabanlı öğreticiler, öğrencilerin konuları daha fazla araştırmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlayabilir. Özellikle PureData gibi programlama dilleri için çevrimiçi belgeler ve örnek projeler, öğrencilerin derinlemesine çalışmalarına yardımcı olabilir.

 8. Bilgisayar ve Programlar: Öğrencilerin ses tasarımı için bir bilgisayar ve uygun yazılımlara erişimi olmalıdır. Bir ses kartı veya ses arayüzü, mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar ve MIDI klavyeleri gibi ses donanımları, ses tasarımı sürecinde kullanılabilir. Ayrıca, PureData gibi ses programlama dilleri için uygun bir geliştirme ortamı da gereklidir.

 9. Proje Malzemeleri: Öğrencilerin projelerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzemeler temin edilmelidir. Bu, sahne efektleri için nesneler, foley kayıtları için farklı objeler, enstrümanlar ve ses efektleri olabilir. Öğrencilere, projelerinde yaratıcı olabilmeleri için gerekli olan malzemelerin sağlanması önemlidir.

Kaynaklar

İnsan Kaynakları:

 1. Öğretmenler ve Eğitmenler: Programın başarıyla yürütülmesi için deneyimli ses tasarımcıları, eğitmenler ve uzmanlar tarafından sağlanan öğretim ve rehberlik hizmetleri gereklidir. Bu kişiler, öğrencilere teorik bilgileri aktarır, pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve projelerinde destek sağlar.

 2. Mentorlar: Ses tasarımı alanında deneyimli profesyoneller tarafından sağlanan mentorluk desteği, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarında rehberlik edilmesini sağlar. Mentorlar, öğrencilere tecrübelerini paylaşır, projelerinde yönlendirme yapar ve kariyerleri konusunda tavsiyelerde bulunur.

Teknik Kaynaklar:

 1. Bilgisayarlar ve Yazılımlar: Öğrencilerin ses tasarımı için uygun bir bilgisayara ve ses tasarımı yazılımlarına erişimi olmalıdır. Bu yazılımlar, ses düzenleme, ses sentezleme, ses efektleri oluşturma ve diğer ses tasarımı işlemleri için kullanılır. Örneğin, PureData, Max/MSP, Supercollider, Ableton Live gibi programlar kullanılabilir.

 2. Ses Ekipmanları: Öğrencilerin ses tasarımı becerilerini geliştirebilmeleri için uygun ses ekipmanlarına erişimi olmalıdır. Bunlar arasında mikrofonlar, ses kartları, ses arayüzleri, MIDI klavyeleri, hoparlörler, kulaklıklar ve diğer ses donanımları yer alabilir. Bu ekipmanlar, ses kaydı yapma, ses efektleri oluşturma ve diğer ses tasarımı işlemlerinde kullanılır.

 3. Ses Kütüphaneleri: Öğrencilerin projelerinde kullanabilecekleri çeşitli ses efektleri, müzik örnekleri ve diğer ses kaynakları içeren bir ses kütüphanesine erişimleri olmalıdır. Bu kütüphane, öğrencilerin projelerinde profesyonel kalitede ses öğeleri kullanmalarını sağlar.

 4. Ses Stüdyoları ve Pratik Laboratuvarlar: Ses tasarımı için donanım ve yazılım araçlarına sahip stüdyo veya laboratuvar ortamları, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarında ses tasarımı becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu ortamlar, öğrencilere pratik çalışmalar yapma ve projelerini gerçekleştirme imkanı sağlar.

Değerlendirme

Öğrencilerin program boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilmesini içerir. Değerlendirme süreci, öğrencilerin program hedeflerine ne kadar başarılı bir şekilde ulaştığını ve programın etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. İşte Dersim programının değerlendirme sürecinde kullanılabilecek bazı yöntemler:

 1. Proje Değerlendirmesi: Öğrencilerin program boyunca gerçekleştirdikleri projeler, değerlendirme sürecinde önemli bir rol oynar. Projeler, ses tasarımı becerilerini ve konuya hakimiyetlerini gösterir. Proje sunumları, kalite, yaratıcılık, teknik uygulama ve ses tasarımı prensiplerine uygunluk açısından değerlendirilebilir.

 2. Performans ve Pratik Yetenek Değerlendirmesi: Öğrencilerin ses tasarımı becerilerini pratik olarak uygulayabildikleri ortamlarda gerçekleştirecekleri performanslar ve pratik çalışmalar değerlendirilebilir. Öğrencilerin ses kaydı yapma, ses efektleri oluşturma, ses düzenleme ve diğer ses tasarımı becerilerini göstermeleri beklenir.

 3. Sınavlar ve Quizler: Programın teorik bilgileri anlama ve anlama düzeyini değerlendirmek için sınavlar ve quizler kullanılabilir. Bu, öğrencilerin ses tasarımı prensipleri, teknikler ve dijital ses teknolojileri hakkındaki bilgilerini ölçmeye yardımcı olur.

 4. Portfolyo Değerlendirmesi: Öğrencilerin program süresince oluşturdukları portfolyolar, programın sonunda değerlendirilebilir. Portfolyolar, öğrencilerin projelerini, çalışmalarını ve diğer önemli materyalleri içerir. Bu materyaller, öğrencilerin ilerlemesini ve başarılarını gösterir.

 5. Katılım Değerlendirmesi: Öğrencilerin derse aktif katılımları, program boyunca gösterdikleri ilerleme ve motivasyon açısından değerlendirilebilir. Sınıf içi tartışmalara katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, işbirliği ve grup projelerine katkı gibi faktörler dikkate alınabilir.

Diğer

Ek olarak, Dersim programının değerlendirmesinde aşağıdaki yöntemler de kullanılabilir:

 1. İşbirliği ve Grup Çalışması Değerlendirmesi: Program boyunca gerçekleştirilen grup projeleri ve işbirliği faaliyetleri, öğrencilerin takım çalışması becerilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, öğrencilerin birlikte çalışabilme, iletişim, liderlik ve sorumluluk gibi becerilerini ölçmeye yardımcı olur.

 2. Sunumlar ve Performanslar: Öğrencilerin program boyunca gerçekleştirecekleri sunumlar ve performanslar, ses tasarımı becerilerini sergilemeleri ve etkili iletişim yeteneklerini göstermeleri için bir fırsattır. Bu sunumlar ve performanslar, öğrencilerin yaratıcılığını, sahne duruşunu ve profesyonel sunum becerilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

 3. Sorun Çözme Becerileri Değerlendirmesi: Program boyunca öğrencilere verilen ödevler, proje zorlukları veya sınav soruları aracılığıyla öğrencilerin sorun çözme becerileri değerlendirilebilir. Öğrencilerin yaratıcı ve analitik düşünme yetenekleri, karar verme becerileri ve zorluklarla başa çıkma yetenekleri gözlemlenebilir.

 4. Öz Değerlendirme: Öğrencilere, programın belirli dönemlerinde veya sonunda kendi ilerlemelerini ve başarılarını değerlendirebilmeleri için öz değerlendirme fırsatları sunulabilir. Öğrenciler, kendi güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken alanları belirleyerek kendi öğrenme yolculuklarını değerlendirebilirler.

 5. Gözlem ve Geri Bildirim: Öğretmenler, eğitmenler ve mentorlar tarafından yapılan gözlem ve geri bildirimler, öğrencilerin ilerlemesini ve performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Bireysel geri bildirimler, öğrencilere güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken alanları anlamalarına yardımcı olur ve ilerlemelerini destekler.